Thursday, May 26, 2011

2700 china: hang up keypad malfuntion done

2700 china: hang up keypad malfuntion: DONE
2700 china hang up keypad malfunction:


history galing na sa mga katabi ko ditong PD naliligo na sa flux.....


action:
ng ok pala...
For reference

No comments:

Post a Comment