Sunday, May 22, 2011

6680 white screen hang, Change COMBO memory DONE ..!!

6680 white screen hang, Change COMBO memory DONE ..!!Procedure lang po para sa lahat...Unit: Nokia 6680

Problem: White screen HANG walang 112

Ito ginawa ko:

Change LCD no lock,program error APE....
reheat APE & aplay jumper same problem..reheat COMBO memory nagkaroon ng nokia display pero hang then off
program ulit complete flashing buhay na namamatay parin...

The final change COMBO MEMORY swwwaakk....!!
sa dead na 6630 ako kumuha ng combo memory matapos ko mapalitan naging RM-1 6630....
then yung laman lahat ng memory contact inbox naread ang pinakamaganda yung wallpaper nya na syang nagdala ng swerte para mabuhay....
Change COMBO memory..
Buhay na at lumitaw ang imahin ng mahal na Birhen...
ito yung INFO naging RM-1 ang APE...

Code:
MCU SW : V 04wk47_m_v14.2.1 09-11-06 RM-36 (c) Noki APE Core: V 4.03.38 25-04-05 RM-1 (c) NOKIA. APE Var : V 3.45.111-APAC1 09-12-04 RM-1 (c) NOKIA. Product : Nokia 6680 Prd.Code: 0521762 Bpr.Code: 0516030 Prod.Sn : SBF474126 HW Vers : 6010 APE HW : 256 APE Adsp: 51048 EM RETU : 32 EM TAHVO: 41 RFIC Ver: 150a160e DSP Vers: pb04w47v23 LCD Type: 2721308 IMEI : 357062-00-773947-6 SL Serv : SIMLOCK SERVER VERSION 56 - Increased PMM size. Fix task SL Conf : 244-07-00000000000 SL Prof : 0000000000000000 SL Count: 00 00 BLK1= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN BLK2= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN Provider: Nokia Test;Finland
Flash PPM Only...Info ulit RM-36 na...
Code:
MCU SW : V 04wk47_m_v14.2.1 09-11-06 RM-36 (c) Noki APE Core: V 5.04.40 20-11-06 RM-36 (c) NOKIA. APE Var : V 5.04.40-Euro1 20-11-06 RM-36 (c) NOKIA. Product : Nokia 6680 Prd.Code: 0521762 Bpr.Code: 0516030 Prod.Sn : SBF474126 HW Vers : 6010 APE HW : 256 APE Adsp: 52041 EM RETU : 32 EM TAHVO: 41 RFIC Ver: 150a160e DSP Vers: pb04w47v23 LCD Type: 2721308 IMEI : 357062-00-773947-6 SL Serv : SIMLOCK SERVER VERSION 56 - Increased PMM size. Fix task SL Conf : 244-07-00000000000 SL Prof : 0000000000000000 SL Count: 00 00 BLK1= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN BLK2= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN Provider: Nokia Test;Finland
DoneSana makatulong sa lahat...

No comments:

Post a Comment